• 99/11/04

اخبار1

دکتر آتشی در حاشیه ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت بر استفاده بهینه از فضای مجازی برای نمایشگاه آنلاین فن بازار ملی سلامت بعنوان اولین نمایشگاه مجازی سلامت کشور تاکید کرد
ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت

دکتر آتشی در حاشیه ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت بر استفاده بهینه از فضای مجازی برای نمایشگاه آنلاین فن بازار ملی سلامت بعنوان اولین نمایشگاه مجازی سلامت کشور تاکید کرد

دکتر آتشی در حاشیه ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت بر استفاده بهینه از فضای مجازی برای نمایشگاه آنلاین فن بازار ملی سلامت بعنوان اولین نمایشگاه مجازی سلامت کشور تاکید کرد

درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیست و ششمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیست و ششمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و ششمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور وزیر بهداشت برگزار شد و همچون دوره های پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش درخشید و توانست در «حوزه تحقیقات»، رتبه اول و در «حوزه فناوری سلامت» عنوان برگزیده را در بین دانشگاه های تیپ یک به دست آورد. همچنین مرکز تحقیقات غدد و متابولسیم دانشگاه در بخش مراکز تحقیقاتی، عنوان برگزیده را کسب کرد.